Nieuws

De eerste landelijke MensCentraal training voor functioneel beheerders was een groot succes! Functioneel beheerders uit o.a.

U hoeft geen apart risicosignaleringssysteem meer te raadplegen om uw zorgen over een jongere te registreren óf om op te zoeken of andere professionals al een melding hebben gedaan.

"Hoe gaat de gemeente straks om met de privacy van iedereen die zorg of hulp nodig heeft?", wil een lezer weten. "Gaan ze alles wat ze over mij weten in één dossier stoppen?

De Stichting woningcorporatie Intermaris en gemeente Hoorn gebruiken de Klantmodule uit de MensCentraal toolbox om op een veilige en snelle manier klantinformatie te delen.

Naast de Klantbeeldmodule en de Gezinsmodule gaat de gemeente Haarlemmermeer nu ook aan de slag met de Burgermodule uit de MensCentraal Toolbox.

Gemeente Purmerend gaat de groepenmodule uit de MensCentraal Toolbox inzetten om samen met haar ketenpartners de sociale overlast in kaart te brengen en aan te pakken.

In het kader van de 3 decentralisaties is de NVSI-regiegroep uitgebreid met vijf gemeenten.

Maandag 14 april zijn er een aantal nieuwe functionaliteiten gelanceerd. De meest zichtbare wijziging voor u als gebruiker is het Dashboard.

Pagina's

U bent hier