Nieuws

Vanuit de regiegroep MensCentraal is het verzoek gekomen om te werken met een vastgesteld aantal MensCentraal releases per jaar waarbij de regiegroep voor een deel zelf de ontwikkelagenda mag bepal

Deze maand nemen we een kijkje in het reilen en zeilen van de Helpdesk van MensCentraal. In het afgelopen half jaar is de Helpdesk en het ondersteuningsteam van MensCentraal sterk gegroeid.

Meer dan de helft van de gemeenten staan in 2015 nog voor de keuze van de aanschaf van een regiesysteem voor de drie decentralisaties in het Sociaal domein.

Wegens een stroomstoring in heel Noord-Holland zijn wij momenteel minder goed bereikbaar.

Bij vragen kunt ons mailen op info@menscentraal.com

Professionals hebben vrij snel in de gaten als een situatie thuis voor het kind niet veilig is. Het zogenaamde ‘onderbuikgevoel’ zet alle seinen op rood.

Een punt van aandacht is de verzoeken tot onderzoek (VTO’s) die gemeenten, gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis-organisaties en aangewezen jeugdhulpaanbieders indienen bij de RvdK.

Pagina's

U bent hier