Wordt zaakgericht werken ondersteund?

Ja, wij ondersteunen zaakgericht werken binnen de Groepenmodule van MensCentraal.

Zaakafhandeling in het sociaal domein wijkt af van de klassieke manier van zaakgericht werken. Dit is ook nodig omdat processen in het sociaal domein continu worden geïntervenieerd. Dit komt doordat (tussen) resultaten behaald worden of gebeurtenissen (life events) in het leven van de burger plaatsvinden. Uw proces/zaak moet hier flexibel op in kunnen springen. Zo kan een gezinsplan moeten worden bijgesteld, waardoor voltooide stappen nogmaals doorlopen moeten worden om de doelen voor het gezin te bereiken. In de klassieke manier van zaakgericht werken is het niet mogelijk om stappen terug te gaan in het dienstverleningsproces. Deze mate van flexibiliteit is wel gewenst.

Wij hebben een oplossing ontwikkeld waarbij u wel zaakgericht kunt werken met de gewenste flexibiliteit!

 

U bent hier