Woningcorporatie en Schuldhulpverlening werken veilig en efficiënt samen

De Stichting woningcorporatie Intermaris en gemeente Hoorn gebruiken de Klantmodule uit de MensCentraal toolbox om op een veilige en snelle manier klantinformatie te delen. Zo weten zij van elkaar wie welke dienstverlening levert aan welke klant.

Aanleiding
De woonconsulenten van Intermaris nemen contact op met klanten die 1 maand huurachterstand hebben. Soms volgt er een huisbezoek waarin in overleg wordt besloten om de klant aan te melden voor een schuldhulpverleningstraject. Op dat moment moet de afdeling schuldhulpverlening bij de gemeente Hoorn ingeschakeld worden en klantinformatie worden overgedragen.

Werkwijze
Via MensCentraal stuurt Intermaris de afdeling schuldhulpverening het verzoek om een schuldhulpverleningstraject te starten. Omdat Intermaris de uitkomsten van het huisbezoek in MensCentraal heeft verwerkt ziet de afdeling schuldhulpverlening alle benodigde klantinformatie. Uiteraard is vooraf met de klant afgestemd of informatie gedeeld mag worden.

De desbetreffende medewerker bij schuldhulpverlening ziet in MensCentraal twee acties klaar staan, namelijk, (1) de klant aanmelden voor de workshop ‘administratie op orde’ en (2) een afspraak maken met de klant voor een adviesgesprek. Zij voeren deze acties uit en registreren de uitkomsten in MensCentraal. Intermaris houdt via MensCentraal zicht op de status van de dienstverlening.

Met een druk op de knop is zichtbaar voor Intermaris of een klant met een huurachterstand al bekend is bij schuldhulpverlening. Door het delen van informatie via MensCentraal voorkomen de partijen dat ze langs elkaar heen werken.

U bent hier