Webinar: Hoe digitaliseert Almelo haar dienstverlening aan burgers?

Op dinsdag 8 maart  van 11.00 tot 12.00 uur organiseert Lost Lemon samen met de gemeente Almelo een online kennissessie (webinar) over de Burgermodule. Met dit online portaal verbindt Almelo professional en burger direct met elkaar.

Hoe werkt de Burgermodule?
Samen met een aantal gemeenten ontwikkelde Lost Lemon de Burgermodule. De klant kan met zijn DigiD inloggen en krijgt hiermee toegang tot zijn eigen dossier  voor dienstverlening binnen het sociaal domein. De Burgermodule ondersteunt de digitale interactie tussen klant en professional. De klant kan bijvoorbeeld zelf een aanvraag bijzondere bijstand doen, uitkeringsspecificaties opvragen of zijn plan van aanpak inzien. De professional kan acties uitzetten en documenten delen met de klant. De professional werkt vanuit MensCentraal.

Almelo realiseert een volledig papierloze dienstverlening
De gemeente Almelo werkt als eerste gemeente met de Burgermodule. Doel is een volledige papierloze dienstverlening te realiseren. De Burgermodule ondersteunt op volgende wijze:

  • Eenvoudige formulieren, zoals een mutatie of aanvraagformulier bijzondere bijstand, gebruiken burgers op termijn alleen nog maar digitaal.
  • Burgers maken zelf afspraken. De gemeenten stuurt geen papieren versie meer van de afspraak.
  • Klanten zien direct welke acties lopen in het plan van aanpak; het plan hoeft niet meer op papier uitgedeeld te worden.
Wat gaat Almelo toelichten in het webinar?
De gemeente Almelo legt samen met Lost Lemon uit hoe zij de Burgermodule effectief inzetten en wat de beweegredenen zijn om dit te doen. Waar ze op in gaan is dat het zowel de klant als professional tijd scheelt. Tijd die beter besteed kan worden aan aan intensievere begeleiding. Daarnaast gaat Almelo in op de kosten besparingen. Tijdens het webinar krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen aan onze adviseur en aan de gemeente Almelo.

Wilt u uw burgers ook meer digitale mogelijkheden bieden?
U krijgt door het webinar inzicht in de mogelijkheden van de Burgermodule. Volg de online kennissessie door aanmelding via deze link.
 

U bent hier