Wat u moet weten over de nieuwe berichtenstandaard versie 2.2

Wat u moet weten over de nieuwe berichtenstandaard
Per 1 april gaat de berichtenstandaard 2.1 landelijk over op de nieuwe versie 2.2. Wat is belangrijk om te weten en waar moet u als gebruiker van MensCentraal en/of PDC rekening mee houden?

Waarom deze 2.2 overgang?
Deze migratie is vooral een kwaliteitrelease.  Er is ketenbreed teveel uitval. Tijdens het aanmaken van het bericht voeren wij direct technische controles uit. Tijdens het transport en bij de ontvangst van het bericht worden deze controle nogmaals uitgevoerd door GGK en het digitale communicatiepunt Vecozo. Met deze controles wordt de uitval zoveel mogelijk gereduceerd. 

Wat is de impact van de wijzigingen op mijn arbeidsproces?
De validaties worden strenger. Meer eisen aan de invoer en daardoor minder uitval bij de ontvangers. Het controleproces bevat meer validaties maar verandert verder niet. Inhoudelijk zijn de codelijsten voor het intrekken en beëindigen van lopende zorgtrajecten in de nieuwe standaard aangepast. Dit geldt ook voor de retourcodelijst voor de declaratieafhandeling.

Wanneer vindt de overgang naar de nieuwe berichtstandaard plaats?
De nieuwe berichtstandaard gaat op 1 april in. Dit gebeurt in één keer. Er is geen conversieperiode. Van zondag 1 april tot en met maandag 2 april ligt het berichtenverkeer landelijk stil. Alle partijen brengen in deze periode de keten in gereedheid. Vanaf dinsdag 3 april wisselen alle partijen, gemeenten en zorgaanbieders, berichten uit op basis van de nieuwe versie van de berichtenstandaard 2.2. Van het migratieproces merkt u alleen dat er op maandag 2 april geen berichten worden uitgewisseld. De migratie gebeurt gefaseerd en voor u achter de schermen.

Wat moet ik doen voor de migratie?
In het landelijk draaiboek van de VNG (www.istandaarden.nl) staat beschreven wat u voorafgaand aan de overgang moet doen rond de afhandeling van uw berichten.

Kan ik in de week voor 1 april geen toewijzingen (301) versturen?
In het landelijk draaiboek kunt u lezen dat landelijk het 301-berichtenverkeer al 1 week voor 1 april stil ligt. Dit zou heel veel impact hebben op uw processen. Wij zorgen er daarom voor dat u deze week gewoon kunt blijven toewijzen. Deze toewijzingen houden we in de PDC vast en worden na 2 april automatisch in de nieuwe berichtenversie 2.2. daadwerkelijk verstuurd naar de zorgaanbieders.

Moet ik voor de migratie aanpassingen in het GGK doen?
In het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) portaal behoeven geen aanpassingen te worden gedaan. Het is dus niet nodig om berichttypes anders te routeren.

Hoe kunt u zelf testen of de migratie goed is verlopen?
Als aanvullende dienst biedt Lost Lemon de mogelijkheid om via de keten test omgeving (KTO) bij het GGK, een test met een zorgaanbieder te organiseren. Op deze manier kunt u de berichtenstroom laten testen.

Hoe monitort u na de overgang naar versie 2.2 de berichtenstroom?
Via het berichtenlog van GGK kunt u zelf de berichtenstroom monitoren. Heeft u toegang tot de Sociale Monitor (SOM) dan kunt u daarnaast ook zelf een rapportage voor een bestandsvergelijking opvragen, de "PDC Berichtenstromen GGK".

Zijn er kosten aan deze verandering verbonden?
De migratiekosten worden gefinancierd vanuit de huidige beheerskosten en vallen dus binnen het bestaande beheercontract.

Waar kunt u terecht als u nog vragen heeft?
Op www.istandaarden.nl en in het Landelijk draaiboek migratie 2.1 naar 2.2 vindt u uitgebreide informatie omtrent de migratie. Onze gemeentecoach en helpdesk kunnen daarnaast eventuele verdere vragen beantwoorden. De helpdesk is bereikbaar via pdchelpdesk@menscentraal.com

U bent hier