Wat is de procedure voor doorontwikkeling?

Aanleveren verbeterpunten

Wijzigingsverzoeken en verbeterpunten worden aan MensCentraal doorgegeven via superusers, de helpdesk, projectleiders en gemeentecoaches. Alle meldingen worden geregistreerd onder vermelding van het probleem (incl. screen print en BSN), de gewenste oplossing, de melder en de gewenste prioritering. De meeste meldingen wordt direct afgehandeld (vragen ter verduidelijking, zaken die lokaal te regelen zijn, etc.). Een aantal verzoeken dienen eerst besproken te worden in de Change Advisory Board (CAB). Iedere gemeente die lid is van de NVSI kan zich aansluiten bij het CAB. De CAB komt 1x per kwartaal gedurende 2 uur bij elkaar.


Valideren en prioritering verbeterpunten

Door de leden van de CAB worden alle meldingen allereerst gevalideerd. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Past het wijzigingsverzoek binnen het concept MensCentraal?

  • Is het wijzigingsverzoek generiek (niet gemeente specifiek)?

  • Is de MensCentraal applicatie de juiste plek om het probleem op te lossen of zou de oplossing eerder gevonden moeten worden in de samenwerking/werkprocessen/etc.

Vervolgens worden de meldingen geprioriteerd. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • In welke mate wordt het dagelijks gebruik van MensCentraal voor het leveren van integrale dienstverlening door de melding verhinderd?

  • Hoeveel capaciteit kost het oplossen van de melding?

  • Hoeveel gebruikers hebben baat bij het oplossen van de melding?

U bent hier