Wanneer zijn de releases?

We onderscheiden meerdere soorten releases: code, business, broker en hot fixes. Iedere soort release vindt meerdere keren per jaar plaats, zodat we de doorgevoerde verbeteringen/nieuwe functionaliteiten zo snel mogelijk beschikbaar kunnen stellen aan onze klanten. Het aantal releases wisselt, afhankelijk van de vraag én van de zwaarte van de ontwikkelde onderdelen. We geven de planning voor een eerstvolgende release ongeveer een a twee weken van te voren aan.

Vanuit de regiegroep is besloten om te werken met vier vaste release momenten voor MensCentraal per jaar waarbij de regiegroep voor een deel zelf de ontwikkelagenda mag bepalen. Per release heeft de regiegroep de mogelijkheid 50% van de ontwikkelagenda/ontwikkeltijd in te vullen. Alle klanten kunnen hun ontwikkelwensen via de NVSI (regiegroep MensCentraal) indienen.

U bent hier