Toolkit e-formulieren

Uw klanten willen zelf kiezen hoe zij diensten of regelingen aanvragen. Bijvoorbeeld via internet, telefonisch, of aan de balie. Burgers en bedrijven moeten zelfs in 2017 alle overheidszaken digitaal kunnen regelen. Uiteraard blijven er ook niet-digitale alternatieven bestaan voor degene die geen gebruik willen/kunnen maken van de online mogelijkheden.

Digitale formulieren worden daarom steeds belangrijk voor uw organisatie. En dan bedoelen we geen PDF formulieren. Wat belangrijk wordt is dat uw formulieren 'slim' zijn en 'verbonden' kunnen worden aan uw eigen applicaties, zodat er automatisch dienstverlening opgestart wordt.

Makkelijk
Met de Toolkit e-formulieren bouwt u zelf digitale formulieren. De toolkit bevat een groot aantal bouwstenen waarmee eenvoudig een formulier in elkaar geklikt kan worden.

Slim
Onze formulieren worden, aan de hand van de authenticatiemogelijkheden DigiD en eHerkenning, alvast zoveel mogelijk ingevuld voor uw klant.
Het e-formulier verzamelt vervolgens alle informatie die nodig is om een aanvraag te beoordelen en klanten direct te adviseren over het wel/niet kunnen aanvragen van een bepaalde dienst.

Verbonden
Wij ondersteunen verschillende internationale en landelijke standaarden (StUF ZKN & StUF EF) waardoor de e-formulieren gekoppeld kunnen worden aan ieder midoffice en/of backoffice systeem. Klantinformatie uit een e-formulier wordt bijvoorbeeld rechtstreeks opgenomen in uw zaaksysteem. Uw e-dienstverlening wordt verder gautomatiseerd en verloopt nog efficienter.

Meer informatie over de Toolkit e-formulieren vindt u op www.toolkiteformulieren.nl

 

 

U bent hier