SVB - toekenning PGB

PBG Trekkingsrecht
Klanten die recht hadden op een persoonsgebonden budget (PGB) kregen dit budget vroeger gestort op hun eigen rekening en betaalden zelf de zorgverleners. Achteraf verantwoordden de klanten de ingekochte zorg bij de zorgkantoren. Sinds de gemeente verantwoordelijk is gemaakt voor de zorg, is hier een verandering in gekomen. Het zogeheten trekkingsrecht is ingevoerd.

De PGB’s van alle Nederlanders worden sinds januari 2015 beheerd door het SVB servicecentrum PGB. De SVB betaalt de zorgverleners op basis van de facturen die zij binnenkrijgen van klanten. Voordat de SVB een bedrag betaalt controleren zij eerst of de zorg daadwerkelijk betaald mag worden vanuit het PGB. Dit zorgt ervoor dat verantwoording achteraf niet meer nodig is.

De gemeente kan de gestandaardiseerde berichten over het PGB via MensCentraal versturen naar de SVB. Op advies van de SVB zijn we in 2015 namelijk begonnen met een eenvoudige vorm van aanleveren van PGB-budget toewijzingen. De wet biedt echter meer mogelijkheden. Inmiddels is er veel mogelijk, zoals bijvoorbeeld:

 1. Opvoeren van eenheden en frequenties bij PGB leveringsvorm
  Doel
  Vroeger kon er bij PGB alleen in de eenheid “euro” worden besteld. Maar een professional wil graag in de bij hem bekende eenheid (minuten, uren, dagdelen, etc.) bestellen, zonder deze eenheid handmatig om te moeten rekenen naar euro’s. Je wilt dus voorkomen dat gemeenten zelf een berekening moeten maken om tot een PGB budget te komen.

  Hoe werkt het?
  Een professional kan nu bijvoorbeeld een product voor 8 uur per maand (PGB) bestellen. De PDC rekent deze bestelling dan om naar een bedrag in euro’s (kostprijs). Dit bedrag komt in het TKB bericht.
  Om de kostprijs te kunnen berekenen is het van belang dat er voor PGB producten een tarief wordt gevuld bij de prestatieafspraken in het contract. Zonder geregistreerd tarief is dit niet mogelijk.

U bent hier