Procesmodel voor ketenklantvolgsystematiek

We hebben een procesmodel ontwikkeld om ketenklantvolgsystematiek mogelijk te maken.  De klantmodule en groepen-/gezinsmodule uit de MensCentraal Toolbox maken hier gebruik van. Het model is gebaseerd op de sociaal maatschappelijke doelen die de Nederlandse overheid nastreeft en op alle mogelijke levensgebeurtenissen.

Vervolgens doorloopt u met het procesmodel de volgende stappen:

  1. Met filtervragen wordt beoordeeld of bepaalde levensgebeurtenissen leiden tot overheidsdienstverlening.
  2. Als blijkt dat er dienstverlening nodig is, wordt doormiddel van dienstenvragen vastgesteld wat de overheid zou moeten doen. 
  3. Hoe de dienstverlening wordt uitgevoerd bepaald u zelf, dit is niet in het model opgenomen.

We toetsen het model continue aan de veranderende wet en regelgeving en passen het zonodig aan.

Vrij in te richten
Het model is vrij in te richten naar uw lokale situatie. U bepaalt zelf welke levensgebeurtenissen u opneemt, wat het dienstverleningsaanbod is en welke gebeurtenissen tot welke vervolgacties leiden.

Hoe werkt het?
U selecteert levensgebeurtenissen die de vraag of het probleem van de klant omschrijven. MensCentraal stelt vast (via het procesmodel) welke gezamenlijke dienstverlening de overheid hiervoor kan aanbieden. Als u het met dit voorstel eens bent kunt u via MensCentraal taken uitzetten naar aangesloten organisaties. Zij voeren de taken uit en sluiten ook in MensCentraal de taak af. MensCentraal start (indien nodig) zelf vervolgtaken op.

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie of een offerte? Klik hier.

U bent hier