Over MensCentraal

De decentralisaties vormen grote uitdagingen voor u als gemeente of zorg- & welzijnsorganisatie. U krijgt per 2015 veel meer taken, terwijl de bezuinigingen fors zijn. U moet meer gaan doen met minder geld. Maar misschien bieden de decentralisaties u ook kansen?

U krijgt als gemeente  zeggenschap over praktisch het gehele sociale domein. De decentralisaties maken het mogelijk om samen te werken met verschillende disciplines. Dit betekent dat u als gemeente en zorg- en welzijnsorganisatie ondersteuning kunt bundelen, kunt inzetten op preventie en efficiënter kunt werken.

De juiste informatievoorziening kiezen
Uw sociaal maatschappelijke doelen zijn al jaren gelijk, terwijl de organisatievormen om deze doelen te behalen continue veranderen. Het kiezen van informatievoorziening met een lange levensduur is hierdoor niet makkelijk. Maar! De ICT oplossingen uit de MensCentraal Toolbox groeien met de veranderende organisatievormen mee. Organiseren en automatiseren gaan bij ons samen, hand in hand. Onze oplossingen zijn hiermee toekomstvast en wij zijn klaar voor elke verandering!

Wat biedt MensCentraal?
Samen met u bedenken we hoe u informatie zo slim mogelijk kunt gebruiken en kunt samenwerken met uw (keten)partners. We zorgen voor het samenvoegen van informatie, bijvoorbeeld door het leggen van verbindingen tussen ICT  systemen. Verbinden staat echt centraal; het verbinden van zowel mensen als systemen. 
Hierbij is ons uitgangspunt meer samenhang tussen werk, inkomen en zorg te realiseren en minder kosten.

 

U bent hier