Onze klanten

Bent u op zoek naar een (ICT-)oplossing voor een sociaal maatschappelijk vraagstuk? En wilt u weten met welke gemeenten of andere organisaties wij al samenwerken aan het oplossen van dit vraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Want waarom alles alleen doen? Wij stimuleren de kracht van het delen!

MensCentraal wordt gebruikt door ruim 60 gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en Centra voor Jeugd en Gezin.

Er zijn 450 ketenpartners aangesloten op MensCentraal. De meest voorkomende soorten ketenpartners zijn: Schuldhulpverlening, Maatschappelijke dienstverlening, Kwalificatieplicht, Leerplicht, UWV, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, Bureau Halt, Jongerenloketten, ROC, Wijkscholen, Jeugdzorgorganisaties, Welzijnsorganisaties, Werkpleinen, Veiligheidshuizen, GGZ instellingen, Jeugdzorgorganisaties, Zorgloketten, Re-integratiebureaus, Woningstichtingen, Advies & Steunpunten Huiselijk Geweld, Verslavingszorg en Nazorginstellingen ex-gedetineerden.

 
 

 

 

U bent hier