iStandaarden 3.0 succesvol in gebruik genomen!

De nieuwe versies van de iWmo- en iJw-standaard (iWmo 3.0 en iJw 3.0) zijn sinds 1 januari 2021 in gebruik. In verband met deze wijziging zijn in MensCentraal en de PDC de volgende vier punten succesvol doorgevoerd: Beschikking uit toewijzingsbericht, Verzoek om Wijziging, Declaratieproces en Administratief afsluiten zorg.

Gepubliceerd op: 4 februari 2021

Beschikking uit toewijzingsbericht
Door het verwijderen van het beschikkingsnummer is de ‘oude’ samengestelde sleutel niet meer geschikt voor communicatie en controle. We maken nu gebruik van het toewijzingsnummer. Daarmee kunnen we de toewijzing identificeren in zowel het toewijzingsbericht en het start- en stopbericht (bij inspannings- en outputgericht), als in de (nieuwe) declaratieberichten.

Verzoek om Wijziging
Het iWmo- en iJw-berichtenverkeer biedt nu de mogelijkheid om als zorgaanbieder een wijziging in de te leveren zorg aan te vragen. Om dit proces te ondersteunen, is een nieuw bericht (Verzoek om Wijziging) gedefinieerd.

Als de situatie van een cliënt wijzigt tijdens het leveren van zorg en ondersteuning, kan de aanbieder een Verzoek om Wijziging (VOW) naar de gemeente sturen. Hiermee wordt een wijziging van de te leveren zorg en ondersteuning aangevraagd. Dit verzoek bevat altijd het complete pakket aan gewenste zorg en ondersteuning voor de betreffende cliënt.

De gemeente beoordeelt het verzoek en heeft de keuze tussen: geheel honoreren (de gewenste toewijzingen aanmaken/aanpassen en versturen) of geheel afwijzen (met behulp van een antwoordbericht). Voor zo’n afwijzing is er een nieuw antwoordbericht gedefinieerd. Met dit antwoordbericht kan de gemeente aangeven dat het VOW wordt afgewezen en met welke reden.

Als de gemeente meer tijd nodig heeft dan de afgesproken 5 werkdagen om het VOW te beoordelen, kan dit antwoordbericht ook worden gebruikt om aan te geven dat de gemeente eerst onderzoek gaat doen. Zodra dat onderzoek is afgerond (maximaal 8 weken na het indienen van het VOW), heeft de gemeente opnieuw de keuze tussen het verzoek honoreren (en een gewijzigde set aan toewijzingen versturen) óf het verzoek afwijzen met een antwoordbericht (waarin als antwoord ‘Nee’ en de reden van afwijzen. De status is dan: afwijzen).

Het antwoordbericht 319 wordt ook gebruikt als antwoord op een VOT-315. Voordeel hiervan is dat voor alle verzoeken gebruik wordt gemaakt van hetzelfde proces en van dezelfde berichten. Het proces en de termijnen rondom de beoordeling van het Verzoek om Toewijzing (VOT) zijn dezelfde als die bij de beoordeling van het VOW.

Declaratieproces
Sinds 1 januari is alleen nog maandelijks declareren toegestaan in het iWmo- en iJw-berichtenverkeer. Wij hebben dit gecombineerd met de behoefte aan administratieve lastenverlichting. Het resultaat: nieuwe berichten voor het maandelijks declaratieproces, de berichten 323 en 325.

Voor zorg die vanaf 2021 wordt geleverd, moeten de nieuwe declaratieberichten worden gebruikt. Declaraties hebben nog steeds betrekking op een specifiek product. Dit betekent dat bij a-specifieke en generieke toewijzingen eventueel meerdere prestaties kunnen worden gedeclareerd.

De toegestane combinaties van toewijzingen en declaraties zijn verder ingeperkt. Zo moet bijvoorbeeld de eenheid van de declaratie in iWmo 3.0 en iJw 3.0 altijd gelijk zijn aan de eenheid van toewijzen, met uitzondering van uren en minuten. Het blijft wel mogelijk om in uren toe te wijzen en in minuten te declareren. De afspraken over de omrekening van het uurtarief naar een tarief per minuut en over de berekening van het totaal te declareren bedrag zijn vastgelegd in het informatiemodel.

 

 

Administratief afsluiten zorg
Het afsluiten van zorg kan vanuit de gemeente of vanuit de aanbieder worden geïnitieerd. In de procesbeschrijvingen wordt verduidelijkt welk proces in deze situaties wordt gevolgd en welke berichten moeten worden verstuurd. In de procesbeschrijvingen vind je ook een aantal redenen voor de ‘Stop zorg’, waarbij ook wordt aangeven of de stop door de gemeente of op verzoek van de aanbieder is geïnitieerd.

Meer weten?
Wil je meer weten over de nieuwe functionaliteiten of over MensCentraal? Onze helpdesk vertelt je er graag meer over! Neem contact op via 085 489 9080 of mail naar helpdesk@menscentraal.com.

U bent hier