Informatie december 2015 release MensCentraal en PDC

In december en begin januari releasen we een nieuwe versie van de Producten- en DienstenCatalogus en MensCentraal. In dit nieuwsbericht staan de data van pre-productie en productie op een rij.

 
Wat zijn de kernpunten van de PDC release?
De PDC release kent de volgende nieuwe functionaliteiten:

  1. Inleesfunctionaliteit Producten en Dienstencatalogus: Met de inleesfunctionaliteit kun je in een keer de (nieuw) ingekochte producten en bijbehorende leveranciers inlezen. Dit scheelt je handmatig aanpassen van elk product. Deze functionaliteit kan je vanaf 22 december uitproberen in de pre-productie omgeving.
  2. Berichten verkeer versie 2.0  voor de IWMO en IJW: Gemeenten willen meer informatie toevoegen aan de zorgopdrachten. KING heeft met input van gemeenten de berichten verbeterd en uitgebreid. Zo is het vanaf januari 2016 mogelijk om ook de frequentie (dagelijks, wekelijks)   door te geven in de zorgopdracht.  Deze wijzigingen gaan per 4 januari 2016 in. Let op: Voor die tijd moet u wel al bij het GGK aangeven dat u overgaat op de nieuwe standaarden.
 
Wat zijn de kernpunten van de MensCentraal release?

De MensCentraal release kent de volgende nieuwe functionaliteiten:
  1. Nieuwe functionaliteiten:  Op 1 januari staat de nieuwe versie met aanpassingen in de vormgeving op de pre-productie van MensCentraal.
  2. IWMO Advies bericht voor binnengemeentelijke berichtuitwisseling tussen MensCentraal en GWS4all
 
In overleg met de regiegroep is de nieuwe vormgeving van MensCentraal niet in de release van 15 januari 2016 opgenomen. We plannen een nieuw releasemoment hiervoor.
(De regiegroep is aangesteld om sturing te geven aan de doorontwikkeling van MensCentraal en bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten)

Voor vragen kunt u terecht bij uw gemeentecoach en de helpdesk MensCentraal.

U bent hier