iJW (jeugdwet)

Vanaf 2015 wordt de zorg voor jeugd volledig ondergebracht bij gemeenten.

In het kader van deze transitie is een iJW-standaard ontwikkeld, zodat gemeenten en partijen in de jeugdketen op eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Deze berichtenuitwisseling kunt u vergelijken met de iWMO-standaard. De uitwisseling van berichten is tot nu toe bruikbaar voor alle partijen die Zvw en/of AWBZ-zorg leveren. Voor de AMHK’s, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders is nog geen gegevensuitwisseling mogelijk via gestandaardiseerde berichten.

Om wat voor soort berichten gaat het?

  • Jeugd-Toewijzing; het bericht dat de gemeente aan de aanbieder stuurt met de opdracht voor het leveren van jeugdhulp.
  • Jeugd-Declaratie jeugd-AWBZ; het bericht dat de aanbieder naar de gemeente stuurt om de geleverde jeugdhulp te declareren en te verantwoorden.
  • Jeugd-Declaratie jeugd-GGZ; het bericht dat de aanbieder naar de gemeente stuurt om de geleverde GGZ-jeugdhulp te declareren en te verantwoorden.

De iJW-standaard kent geen, zoals de iWmo-standaard, berichten voor aanvang zorg, mutatie/einde zorg en wachtlijsten.

Met deze berichten kunt u als gemeente klanten aanmelden bij een zorgleverancier, kan de zorgleverancier de factuur indienen en kan u als gemeente weer regie voeren over de geleverde zorg. 

Wat kan MensCentraal hierin betekenen?
MensCentraal maakt het mogelijk dat u met deze iJW berichten kunt werken én we helpen u graag bij het maken van de afspraken over de inrichting van de berichtenuitwisseling én de daarbij te volgen processen.

U bent hier