ICT ondersteuning sociaal domein: samen komen we er wel

Eind 2013 heeft Hoorn het convenant ‘wijkgericht werken doe je samen’ getekend. In 2014 is de gemeente gestart met een proefproject gericht op de toegang van jeugd tot gespecialiseerde zorg. Het project wordt uitgevoerd door gebiedsteams in verschillende wijken. Zo’n gebiedsteam bestaat uit de teams Jeugd en Sociaal. Het team Jeugd richt zich op jeugdigen en gezinnen in de wijk. Het team Sociaal biedt zorg aan kwetsbare huishoudens die niet-zelfredzaam zijn en problemen hebben op meerdere leefgebieden.

Gezinsmodule MensCentraal als pilot
Het gebiedsteam in de wijk Risdam start in april 2014 met een pilot ICT ondersteuning door de applicatie MensCentraal. Zij gebruiken de gezinsmodule, met de ingebouwde formule 1gezin1plan. Medewerkers van het team kunnen met de gezinsmodule informatie delen en hebben middels deze applicatie alle informatie tot hun beschikking om de voortgang en resultaten van het team te monitoren.
Het gebiedsteam Risdam kopieert de ICT-inrichting zoals ook gebruikt wordt bij gemeente Zaanstad. Zaanstad is namelijk een van de vijf gemeenten in Nederland die door KING en de VNG zijn geselecteerd als Living Lab. Zij experimenteren met oplossingen voor informatievoorziening in het sociaal domein.

Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI)
De Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI) is opgericht door Divosa en enkele gemeenten. Gemeente Hoorn is ook een van deze oprichters. Hoorn profiteert nu van het lidmaatschap, doordat zij leren van de ideeen van Zaanstad. Voornamelijk over de ICT-aanpak ter ondersteuning van de dienstverlening in het sociaal domein. Omgekeerd profiteert Zaanstad van de kennis van gemeente Hoorn over informatieuitwisseling met ketenpartners. De twee gemeenten trekken veel met elkaar op de komende tijd. Zo komen zij volgende maand bij elkaar om te kijken hoe de wijkteams hun werkproces kunnen ondersteunen met ICT.

Interesse in deze ICT oplossing? Neem contact met ons op via info@nvsi.nl

U bent hier