Hoe wordt privacy gewaarborgd?

MensCentraal zorgt dat informatie, die nu vaak ad-hoc en via de mail wordt uitgewisseld, gestructureerd en beveiligd kan worden gedeeld. Er zijn een aantal maatregelen getroffen om de privacy van de klanten te waarborgen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Data minimalisatie:

 • Er wordt zo min mogelijk informatie opgeslagen.

 • Er worden geen bestanden gekoppeld.

 • Signalen bevatten uitsluitend informatie (naam signaal en BSN) die is te relateren aan de vastgestelde maatschappelijke doelen.

 • Signalen worden niet op groepsniveau uitgewisseld, maar alleen over individuele personen uitgewisseld, nadat is vastgesteld dat dit relevant is gezien de 8 maatschappelijke ambities.

 • In MensCentraal wordt niet onnodig dossierinformatie uitgewisseld.

Privacyvriendelijke technologieën

 • Informatieuitwisseling verloopt zo veel mogelijk via gestructureerde en traceerbare kanalen in plaats van papieren, telefonische, ongestructureerde stromen.

 • Uitwisseling van informatie vindt plaats over Gemnet of een beveiligde internetverbinding of via een VPN verbinding (Mobiel werken)

Uitgebreide autorisatiestructuur op basis van rollen en maatschappelijke ambities

 • Alleen aan geautoriseerde medewerkers wordt de relevante klantinformatie getoond.

Naast de maatregelen die in MensCentraal zijn ingebouwd, dient u zelf enkele aspecten rondom dit onderwerp in te regelen:

 • Samenwerkingsconvenant: Samenwerkende partijen maken afspraken over de juridische kaders en randvoorwaarden waaronder elkaars gegevens over en weer kunnen worden gebruikt.

 • CBP-melding: Samenwerkende partijen treden gezamenlijk op als ’medeverantwoordelijken’ en melden de gegevensverwerking in een gezamenlijk ondertekend meldingsdocument bij het CBP.

 • Informeren van klanten: Alle klanten worden geïnformeerd over het feit dat persoonsinformatie, indien relevant, ook door andere overheidsinstellingen gebruikt kan worden.

 • Autorisaties en rollen: De toegekende autorisatie en rol van de professional bepaalt tot welke informatie hij/zij toegang heeft.

U bent hier