Hoe kan ik brieven versturen vanuit MensCentraal?

Ga naar het menu-item <documenten>. Werk je met Smartdocuments en is er een koppeling tussen Smartdocuments en MensCentraal voor jouw organisatie? Dan kun je templates uit Smartdocuments oproepen vanuit MensCentraal. Gebruik je geen Smartdocuments of wil je een ander soortige brief vanuit MensCentraal oproepen? Dan kun je standaard sjablonen gebruiken. Deze sjablonen kunnen direct vanuit MensCentraal worden geopend. De brief wordt vooringevuld met bijvoorbeeld de juiste adressering, datum, contactpersoon en ondertekening. Wil je een nieuw sjabloon toeveogen aan MensCentraal? Neem dan contact op met je gemeentecoach of de functioneel beheerder binnen je organisatie.

 

U bent hier