Groepenmodule

Wat is een groep?

In een groep worden zowel de NAW gegevens als de hulpverlening van een client of een gezin geregistreerd. Op de groepspagina kan je contactpersonen (gezinsleden en/of betrokken personen uit het netwerk) maar ook adressen registreren. Verder kan er een zaak gestart worden waar de hulp- of dienstverlening aan de klant kan worden vastgelegd.

 

Wat is een zaak?

Een zaak is een workflow waarmee in elkaar opvolgende stappen de hulp of dienstverlening aan een klant kan worden geregistreerd. Denk hierbij aan hulp aan gezinnen in een wijkteam of aan dossiervorming in een re-integratie naar werk traject. Zaken kunnen zowel in de groepenmodule als de klantmodule worden gestart.

 

 

 

U bent hier