Groepen- of Gezinsmodule

Veel problemen binnen gezinnen en wijken lost u pas echt op als u expertise en informatie van ketenpartners bundelt. En de problemen gezamenlijk aanpakt, met het gezin. Bij een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen hoort een systeem waarin alle betrokken partijen op één plek informatie kunnen opvragen, bekijken en delen. De Groepen- Gezinsmodule helpt bij een effectieve aanpak van bijvoorbeeld multi-probleemgezinnen of bij het reduceren van overlast door hangjongeren.

  • U brengt gezinnen of groepen in kaart. Hoe is de thuissituatie? Gaan de kinderen naar school? Zijn er schulden? Waar bevinden groepen jongeren zich?
  • U schakelt met één druk op de knop de juiste ketenpartners in.
  • U volgt de voortgang, kunt ingrijpen als dat nodig is en weet welke hulpverlener betrokken is.
  • U heeft een gedeeld klantbeeld van het gezin en de gezinsleden. Hierdoor kunnen u en uw collega's dienstverlening op elkaar afstemmen en worden doorlooptijden korter.
  • Overdrachten, formulieren en e-mails worden overbodig. Hierdoor heeft u minder administratiekosten.

Met de 1gezin1plan functionaliteit kunt u het gezin zelf meer betrekken bij de hulpverlening.  U kunt het plan van aanpak vastleggen, concrete doelen beschrijven en gerichte acties uitzetten. Óok acties voor de gezinsleden zelf! Alle informatie staat in één overzicht bij elkaar. U maakt handig een uitdraai van dit overzicht en bespreekt dit met de gezinsleden. Zij kunnen direct aan de slag met het oplossen van de problemen.

Via de burgermodule kunt u digitaal informatie uitwisselen met de gezinsleden. U hoeft dan geen uitdraai meer te maken van 1Gezin1Plan, maar de vastgelegde informatie deelt u gemakkelijk digitaal. Het gezin heeft te allen tijde zicht op de plannen en is zélf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie of een offerte? Klik hier.

U bent hier