Gewijzigde datum: NVSI kennissessie: Regie op personen met verward gedrag.

Let op: gewijzigde datum!
De NVSI organiseert samen met Divosa op 12 juni 2018, de kennissessie:Regie op personen met verward gedrag.

Gemeenten zijn volop bezig, alleen of regionaal samenwerkend, met de taak “regie op personen met verward gedrag”. Op basis van de negen bouwstenen die het aanjaagteam benoemd heeft is er beleid opgesteld en zijn de taken benoemd. Maar hoe is nu de praktische invulling, waar is het proces belegd en wie doet de uitvoering?

Bouwstenen
Met name de onderstaande bouwstenen dienen goed in processen belegd te zijn en eventueel ondersteund te worden met een applicatie:
Vroegtijdige signalering, melding, beoordeling en risicotaxatie, toeleidng, informatievoorziening.

AVG
De bouwsteen informatiedeling is natuurlijk in het licht van de AVG van groot belang. Met wie wordt de informatie gedeeld en op welke wijze?  Hoe borg ik dit volgens de regels van de AVG goed gebeurt. En minstens zo belangrijk is de vraag hoe je de betrokkene betrekt bij het proces en hoe je eventuele informatie met deze betrokkkene deelt of zijn/haar netwerk.

Kennissessie
Tijdens de kennissessie zal hierop antwoord worden gegeven door o.a. door Lizette Keijzer, projectregisseur regio Twente aanpak personen met verward gedrag. Er zal een oplossing getoond worden die, volgens de NVSI, ervoor zorgt dat de taak optimaal uitgevoerd kan worden. De kennissessie is echter uitdrukkelijk bedoeld om samen met gemeenten naar een optimaal proces toe te werken.

De sessie start om 13.30 tot 15.30 uur en zal plaatsvinden op de locatie van SmartDocuments, Deventer.

Aanmelden?
Wilt u zich inschrijven voor deze kennissessie? Ga dan naar NVSI en meld u aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Joop Kuiper (NVSI) op telefoonnummer 06-22202991 of mail naar joopkuiper@nvsi.nl

U bent hier