CORV

U bent als gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de zorg aan jongeren. Veel van deze zorg besteedt u uit aan externe (zorg)partijen, maar ú blijft als gemeente de regisseur. Daarom is het nodig dat u informatie kunt uitwisselen met deze (zorg)partijen maar óók met justitiële organisaties. U bent vanaf januari 2015 verplicht om aangesloten te zijn op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV). Met dit digitale knooppunt kunt u het formele berichtenverkeer tussen het gemeentelijk domein en de justitiële keten regelen. Lost Lemon levert hiervoor uiterlijk 1 oktober 2014 het koppelvlak op tussen MensCentraal en CORV.

Om wat voor soort berichten gaat het?

  • Zorgformulieren van de politie naar de gemeente.
  • Verzoek tot onderzoek (jeugdbescherming) van de gemeente naar de raad van de kinderbescherming.
  • Jeugdreclassering van rechtbank naar de gemeente.
  • Ambtshalve onderzoek Raad van de Kinderbescherming naar de gemeente.

Wat kan MensCentraal hierin betekenen?
Technisch aansluiten is één. Maar hoe houdt u als gemeente de regie? Waar moeten de berichten landen binnen uw organisatie? Kan een bericht door meerdere partijen gebruikt worden? Naar wie worden de berichten doorgestuurd én waar worden de berichten opgeslagen? Hoe zorgt u ervoor dat elk bericht opgepakt wordt? Hoe meet u de voortgang van berichten? En hoe monitort u dan wat er gebeurd? Wij helpen u graag met proceskeuzes en de bijbehorende inrichting om uw werkproces vorm te geven.

Aansluitproces - Ga aan de slag!
Klik hier voor meer informatie over welke stappen u moet doorlopen om aan te sluiten op CORV.

U bent hier