Berichtenfunctionaliteit

Per 2015 wordt u als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, participatiewet en jeugdzorg. Een goede samenwerking en gegevensdeling tussen gemeenten en ketenpartners wordt hierdoor nóg belangrijker. Om op een veilige en gestroomlijnde manier informatie uit te kunnen wisselen tussen het gemeentelijk domein en ketenpartners wordt er landelijk een gemeentelijk gegevensknooppunt ontwikkeld, met standaard berichten over de dienstverlening die heen en weer gestuurd kunnen worden. Daarnaast is er apart een Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) gemaakt zodat het gemeentelijk domein ook veilig en snel gegevens kan uitwisselen met de justitiële keten. Deze standaardisatie van gegevensuitwisseling brengt een hoop voordelen met zich mee voor zowel het gemeentelijk-, zorg&welzijn- als justitiële domein:

  • Minder administratieve lasten.
  • Minder risico in gegevensuitwisseling.
  • Impact van de implementatie van de decentralisaties wordt verlaagd.
  • Kosten blijven zo laag mogelijk.
  • Effectiviteit en betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling stijgt.

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie of een offerte? Klik hier.

 

U bent hier