Automatische afhandeling zorgdeclaraties ontzorgt gemeente

Gemeenten kunnen vanaf 1 april 2016 automatisch het zorgproces afhandelen. Via het Gemeentelijke Gegevens Knooppunt blijven zowel de gemeente als de zorgaanbieder op de hoogte van alle stappen in het zorgproces.Bij elke stap in het proces gaat er een bericht via het GGK naar ofwel de gemeente of zorgaanbieder. En bereiken we zo administratieve lastenverlichting bij medewerkers.

Wat gaat er precies volledig geautomatiseerd?

Hieronder staan de berichten die via het GGK naar de gemeente en zorgaanbieder gaan. Bij elk volgend bericht, checken de systemen ook of er een voorgaand bericht was. Door deze berichten hebben alle betrokken medewerkers in het proces actuele informatie en hoeven deze medewerkers minder administratieve handelingen te doen. Zo kan de casemanager beter regie voeren. En houdt de gemeente overzicht over ingezette zorg en de kosten daarvan. Ook als de zorg in eerste instantie door bijvoorbeeld een huisarts is toegekend. Dit gaat via het bericht ‘Verzoek om toewijzing’.

315 bericht: Zorgaanbieder stuurt Verzoek om Toewijzing naar gemeente.

Ook huisartsen kunnen burgers doorsturen naar een zorgaanbieder. Dan stuurt de zorgaanbieder vervolgens een bericht naar de gemeente. Zo houdt de gemeente grip op ingezette zorg.

301 bericht: Gemeente laat zorgaanbieder weten dat zorg is toegewezen

Na de beoordeling van de zorgvraag, kent de gemeente de zorg toe. Bij het bestellen van het product gaat er vervolgens via de PDC en het GGK een bericht naar de zorgaanbieder.

305 bericht: Zorgaanbieder informeert de gemeente over start zorg.

In MensCentraal is de status van het bestelde product te volgen. Zodra de zorgaanbieder de zorg start, verandert de status van dit product. Gemeenten krijgen zo overzicht over het aantal gestarte zorgtrajecten.

307 bericht:

Zorgaanbieder informeert gemeente over einde zorg

De PDC checkt of er een start zorg bericht voor deze casus aanwezig is. In MensCentraal wijzigt de status van de ingezette zorg naar beeindigd. De casemanager kan nu evalueren wat het resultaat is van de zorg en eventuele vervolgacties inzetten.

303 bericht:

Zorgaanbieder stuurt declaratie naar gemeente.

Bij ontvangt van de declaratie vindt er verificatie op rechtmatigheid plaats. Zoals: klopt het BSN van de client, is de leverancier bekend, is er een beschikkingsnummer, klopt het tarief op de declaratie. Dit zijn verificaties die een administratief medewerker niet meer hoeft te doen; die gaan automatisch.  

 

Wat is hiervoor naast techniek nog meer nodig?

Om dit technisch te kunnen regelen, spreken gemeente en zorgaanbieders met elkaar praktische punten af. In de contractafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders is  het streven om ale leveranciers te laten aansluiten op  Vecozo. Alleen dan is het mogelijk om deze berichten te versturen. Lost Lemon adviseert en ondersteunt gemeenten bij bijv. de rechtmatigheidscheck op binnengekomen declaraties en de afspraken met zorgaanbieders.

Meer weten over het automatiseren van het zorgproces?

We ondersteunen bij zowel de technische als de organisatorische werkzaamheden. Denk hierbij aan de afspraken die met zorgaanbieders gemaakt worden, de aanpassingen van interne en externe werkprocessen en de communicatie aan de burgers.

Neem hiervoor contact op uw gemeentecoach of mail naar info@menscentraal.com.

 

U bent hier