Amersfoort enthousiast over vernieuwd MensCentraal

In Amersfoort en zes regiogemeenten werken de medewerkers van de wijkteams en van de regiogemeenten sinds 1 oktober met het vernieuwde MensCentraal. Dit door Lost Lemon ontwikkelde ICT systeem sluit perfect aan op de nieuwe wet- en regelgeving, de registratielast is verminderd en de rapportages zijn verbeterd. Met behulp van MensCentraal werken de wijkteams samen om inwoners te helpen die behoefte hebben aan ondersteuning. Het vernieuwde systeem voldoet aan de (aangescherpte) eisen van de nieuwe privacywetgeving (AVG). Verder zijn de wijkteams nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan.

Met SCRUM sessies zijn alle processen doorlopen en verbeterd. Daarnaast heeft het projectteam een AVG-instructie en verbeterde rapportages opgeleverd. Deze rapportages kunnen via de Sociale Monitor door (geautoriseerde) medewerkers worden geraadpleegd. Bovendien is het voor de Amersfoortse regiogemeenten nu ook mogelijk om het systeem (gedeeltelijk) aan hun eigen wensen aan te passen.

Dit mooie resultaat is gerealiseerd door de goede samenwerking van het projectteam, de wijkteams, de stuurgroep, het team applicatiebeheer en andere betrokkenen. En onze Lost Lemon-collega’s hebben ‘als spin in het web’ een belangrijke bijdrage geleverd aan dit succes.

U bent hier