Altijd al willen hebben: de GBA mutatie service!

Maar wat is dan eigenlijk de GBA mutatie service? MensCentraal kan vanaf 26 augustus 2016 gegevens tonen uit uw lokale bevolkingsgegevens. Dit betekent dat zodra uw inwoners een verhuizing doorgeven èn er zaken lopen voor deze inwoners, MensCentraal dit direct doorgeeft aan de destreffende zaakcoordinator.

Zo voorkomt MensCentraal dat dienstverlening onterecht doorloopt

De ‘persoonlijke situatie’ van een cliënt kan veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, huwelijk of geboorte. In de lokale GBA van de gemeente wordt dit soort informatie vastgelegd. Een wijziging in de ‘persoonlijke situatie’ heeft invloed op de lopende voorziening die de cliënt ontvangt. Stel dat iemand verhuist, dan beeindigt u de lopende WMO voorziening. Of iemand met een WWB uitkering gaat samenwonen, dan kan dat van invloed zijn op (de hoogte van) de uitkering. Het onterecht doorlopen van al dit soort maatwerkvoorzieningen kan een gemeente onnodig veel geld kosten. Deze koppeling scheelt de klantmanager veel tijd.

Hoe werkt deze koppeling?

  1. Bij wijzigingen in het lokale GBA-systeem, gaat er een kennisgevingsbericht naar MensCentraal.

  2. Als er voor deze persoon een lopende zaak is, ontvangt de casusregisseur of een aangewezen geautoriseerde medewerker een notificatie.  

  3. Het mutatiebericht komt binnen in MensCentraal. Denk hierbij aan: ‘wijziging adres’ of ‘wijziging burgerlijke staat’.

  4. De professional kan vervolgens de impact op de bestaande dienstverlening beoordelen.

  5. Tot slot kan de professional het bericht archiveren en een toelichting geven wanneer de wijziging impact heeft. Gearchiveerde notificaties blijven zichtbaar in MensCentraal.

Ook gebruik maken van deze functionaliteit?

Deze functionaliteit is generiek opgezet en voor elke gemeente beschikbaar. Wel is het nodig om lokaal een koppeling te maken met uw lokale GBA. Neem voor meer informatie over de werkzaamheden en kosten contact op met uw gemeentecoach. Of stuur een mail naar helpdesk@menscentraal.com

 

U bent hier