Almelo laat kwetsbare jongeren niet meer los

Het RMC team in de gemeente Almelo wil de doelgroep kwetsbare jongeren goed in beeld krijgen en houden. Voorheen was er geen registratiesysteem. Sinds kort gebruiken ze hiervoor MensCentraal.  

Wat is de doelgroep kwetsbare jongeren?

In de gemeente Almelo vallen alle jongeren tot 23 jaar met speciaal of praktijkonderwijs onder de doelgroep kwetsbare jongeren. Het gaat om jongeren die geen startkwalificatie hebben en vaak alleen een opleiding op VSO-PRO volgden. Hans Meijerink (RMC coach) :“Het gevolg van het niet hebben van een startkwalificatie is dat deze  jongeren meer moeite hebben met vinden en/of behouden van een passende baan.  Goede begeleiding van deze jongeren is dan ook een belangrijke voorwaarde.”
Het RMC team voert deze dienstverlening ook uit voor de vijf andere gemeenten in de regio.
 

Wat heeft het RMC nodig voor ondersteunen van deze kwetsbare jongeren?

Het werken met een regiesysteem biedt het RMC de volgende voordelen:

  • Iedereen werkt volgens dezelfde stappen in het werkproces
  • Door koppeling aan bronsystemen krijgt de RMC medewerker betrouwbare informatie over de situatie van de jongeren.
  • Alle jongeren blijven in beeld. MensCentraal herinnert de medewerker aan specifieke acties voor deze doelgroep.
  • Het RMC kan met de managementinformatie verantwoording afleggen aan hun gemeenten.
 
Hoe werkt het?
  1. De professional registreert de melding en doet een intake.
  2. Als er actieve begeleiding is, coordineert MensCentraal trajectbewaking.
  3. Samen met de jongere stelt de professional in MensCentraal een plan van aanpak op. 
  4. De jongere krijgt het plan (digitaal) toegestuurd. Of de jongere logt met DigiD in op zijn burgerportaal en ziet het plan via internet in.

Is er even geen actieve dienstverlening dan staat de zaak op status “Vinger aan de pols”. Op deze manier zijn alle jongeren tot hun 23e in beeld van het VSO-PRO team.

Over de implementatie van de zaakinrichting en het gebruik daarvan in MensCentraal zegt Hans Meijerink het volgende: “Bij de ontwikkeling van het programma is het team nauw betrokken geweest. Dit heeft ertoe geleid dat de wensen en eisen van het team in het programma zijn verwerkt.  We zijn nu aan het starten met het systeem en de eerste ervaringen zijn positief.”

Meer weten?

De gemeente Almelo heeft inmiddels een flink aantal processen ondersteund met een zaakinrichting in MensCentraal. Onder andere het proces van de  wijkteams, WMO en aanvragen bijzondere bijstand worden in het regiesysteem geregistreerd.  Klantbeelden per functie zijn beschikbaar zodat de professional een zo goed mogelijk integraal klantbeeld heeft.  Dit leidt tot een efficiënte en kwalitatieve hoge dienstverlening.

Voor meer informatie neem contact op met Pim van Heijst (pimvanheijst@lostlemon.nl)

 

U bent hier