5. Ik zie geen (afgesloten) zaken meer!

 
Sinds de release van MensCentraal versie 4.7 staan afgesloten zaken onder hun eigen tabblad "Afgesloten" onder Zaken op de groeps- en klantpagina. De zaken zijn dus niet weg, maar enkel verplaatst. Wanneer er geen afgesloten zaken zijn, dan is het tabblad "Afgesloten" ook niet actief.

U bent hier